Фирма “Груп-7” ЕООД е създадена през 1994г.

Притежаваща национален лиценз за охранителна
дейност №86. Фирмата е специализирана в обезпечаване комплексната сигурност на фирмени структури, промишлени, строителни и търговски обекти, инкасо, пренос на ценни пратки и товари.

Поставени камери
Райони на покритие
Служителя
Видеонаблюдение
Физическа охрана
Пожароизвестяване
Окабеляване

Визия

За качественото изпълнение на поставените задачи “Груп- 7” ЕООД разполага със собствено огнестрелно и газово оръжие,национална радиочестота, средства за връзка и транспорт, помощни средства за защита

Регистрация

Фирмата е регистрирана като юридическа единица имаща право да работи с лични данни в Комисия за защита на личните данни и е сертифицирана от ДАНС за работа с класифицирана информация.

Служителите

Охранителите на фирма „Груп-7” ЕООД са екипирани с униформи, снабдени с отличителен фирмен знак, патентован и регистриран в полицията. На всеки охранител се издава служебна карта с персонален номер.

Обучение

Голямо внимание се отделя на възпитанието, обучението,
физическата и бойна подготовка на състава, като към „Груп-
7”ЕООД има изграден лицензиран център за професионално
обучение.

Качество на услугите

Качеството на предлаганата услуга се гарантира от обстоятелството, че фирмата ни е сертифицирана по стандартите на ISO 9001:2008, OHSAS, ISO 27000:2005 за информационна сигурност и ISO 18788:2015 Системи за управление на частните дейности за сигурност.

Взаимодействие и технически отдел

Към настоящия момент във фирмата работят 850 служители. Фирмата взаимодейства отлично с органите на МВР, като в резултат на ефективната ни намеса и залавяне на нарушители имаме осъществени осъдителни присъди по Закона за бързото полицейско производство. За добрата работа на фирмата ръководството на МВР е издало многобройни грамоти и поздравления.

Фирма „Груп-7“ ЕООД разполага с технически отдел за изграждане на всички видове системи за сигурност, като видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа и работното време и сигнално охранителна техника. Фирмата притежава и разрешение № 968/28.11.2018г. от ГД „ПБЗН“ за поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи.