Фирма “Груп-7” ЕООД е създадена през 1994г.

Притежаваща национален лиценз за охранителна
дейност №86. Фирмата е специализирана в обезпечаване комплексната сигурност на фирмени структури, промишлени, строителни и търговски обекти, инкасо, пренос на ценни пратки и товари.

Поставени камери

We strongly support best practice sharing across our operations around the world and across various industrial sectors.

Райони на покритие

As one of the world’s leading supply chain management companies, we design and implement industry-leading solutions.

Служителя

Morz applies its renowned operational expertise to provide best-in-class services across its integrated worldwide network.

Визия

За качественото изпълнение на поставените задачи “Груп- 7” ЕООД разполага със собствено огнестрелно и газово оръжие,национална радиочестота, средства за връзка и транспорт, помощни средства за защита

Регистрация

Фирмата е регистрирана като юридическа единица имаща право да работи с лични данни в Комисия за защита на личните данни и е сертифицирана от ДАНС за работа с класифицирана информация.

Служителите

Охранителите на фирма „Груп-7” ЕООД са екипирани с униформи, снабдени с отличителен фирмен знак, патентован и регистриран в полицията. На всеки охранител се издава служебна карта с персонален номер.

Обучение

Голямо внимание се отделя на възпитанието, обучението,
физическата и бойна подготовка на състава, като към „Груп-
7”ЕООД има изграден лицензиран център за професионално
обучение.

Качество на услугите

Качеството на предлаганата услуга се гарантира от обстоятелството, че фирмата ни е сертифицирана по стандартите на ISO 9001:2008, OHSAS, ISO 27000:2005 за информационна сигурност и ISO 18788:2015 Системи за управление на частните дейности за сигурност.

Взаимодействие и технически отдел

Към настоящия момент във фирмата работят 850 служители. Фирмата взаимодейства отлично с органите на МВР, като в резултат на ефективната ни намеса и залавяне на нарушители имаме осъществени осъдителни присъди по Закона за бързото полицейско производство. За добрата работа на фирмата ръководството на МВР е издало многобройни грамоти и поздравления.

Фирма „Груп-7“ ЕООД разполага с технически отдел за изграждане на всички видове системи за сигурност, като видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа и работното време и сигнално охранителна техника. Фирмата притежава и разрешение № 968/28.11.2018г. от ГД „ПБЗН“ за поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи.