English Български
Събота, 15. Декември 2018
Начало История
  • Груп - 7 ЕООД
  • Груп - 7 ЕООД
  • Груп - 7 ЕООД
  • Груп - 7 ЕООД
  • Груп - 7 ЕООД
  • Груп - 7 ЕООД
  • Груп - 7 ЕООД
  • Груп - 7 ЕООД
  • Груп - 7 ЕООД
История
    Фирма  “Груп-7” ЕООД,  създадена  през  1994г.  и  притежава  национален  лиценз  за  охранителна  дейност  №86.  Фирмата  е   специализирана  в  обезпечаване  комплексната  сигурност  на  фирмени  структури, промишлени, строителни  и  търговски  обекти,  инкасо, пренос на ценни  пратки  и товари.
Фирмата  се  представлява  и  управлява от:
Веско  Шотев - управител
Цачо  Андрейковски – директор
    За  качественото  изпълнение  на  поставените  задачи  “Груп- 7” ЕООД  разполага  със  собствено  огнестрелно  и  газово  оръжие,национална   радиочестота, средства  за  връзка  и  транспорт, помощни  средства  за  защита.   През  своята  многогодишна  дейност  фирмата  е  натрупала  богат  опит, охранявала  е  и  охранява  обекти  от  различен  характер, включително  и  такива  със  специално  предназначение, на  отбраната  и  от  национално  значение.  Такива  са „ПЛАМА” Плевен, „БТК”АД, “Геосол” – Провадия, завод “Миджур”  с. Горни  Лом, летище “Чешнигирово”, завод  “Електроника”, “Видахим”АД,  ”ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ”АД, „НАФТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”АД, “АДВАЛ“ АД, „СТРОЙИНЖЕКТ“ АД, „Язаки България“ЕООД,  „ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ“ ЕООД, обекти  от системата  на  енергетиката  и  др.
    Охранителите на фирма „Груп - 7” ЕООД са екипирани с униформи, снабдени с отличителен фирмен знак, патентован и регистриран в полицията. На всеки охранител се издава лична карта със служебен номер.
    Голямо внимание се отделя на възпитанието, обучението, физическата и бойна подготовка на състава. Фирма „Груп-7“ЕООД има лицензиран център за обучение на охранителния състав.
Качеството  на предлаганата  услуга се  гарантира от обстоятелството, че  фирмата  ни  е сертифицирана по стандартите  на  ISO 9001:2000.
Фирма „Груп-7“ЕООД разполага с денонощен диспечерски център и реакция от специализирани авто и мото патрулни екипи.
Фирмата извършва и централизирано видеонаблюдение на отдалечени обекти чрез предварително монтирани системи и център за видеоконтрол.